Pembekalan Kukerta Periode XXX Tahun Akademik 2018/2019 diikuti oleh 485 Peserta